Chấm dứt miễn thuế TNCN đối với lao động làm việc tại khu kinh tế

Khu công nghiệp, khu kinh tế không còn được ưu đãi thuế TNCN.
Ngày 12/07/2019, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

Được biết, Thông tư 128/2014/TT-BTC quy định "giảm 50% thuế thu nhập với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế" (có hiệu lực ngày 10/4/2008).

Do vậy, việc Thông tư 42/2019/TT-BTC bãi bỏ hoàn toàn Thông tư 128/2014/TT-BTC thì người lao động làm việc tại các Khu kinh tế sẽ không còn được ưu đãi thuế TNCN nhân nữa. Thông tư 42/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 26/08/2019.Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn