Công văn 7567/CTTPHCM-TTHT chính sách thuế về chuyển nhượng vốn bằng quyền sử dụng đất

Công văn 7567/CTTPHCM-TTHT chính sách thuế về chuyển nhượng vốn bằng quyền sử dụng đất

Bản gốc (file pdf) Công văn 7567/CTTPHCM-TTHT ngày 30/06/2022 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời về chính sách thuế liên quan đến thu nhập từ chuyển nhượng vốn bằng quyền sử dụng đất:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn