Công văn 45390/CTHN-TTHT về kê khai bổ sung cho hóa đơn điều chỉnh, thay thế

Công văn 45390/CTHN-TTHT về kê khai bổ sung cho hóa đơn điều chỉnh, thay thế

Bản gốc (file pdf) Công văn 45390/CTHN-TTHT ngày 14/09/2022 của Cục thuế TP. Hà Nội:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn