Công văn 7589/CTTPHCM-TTHT trả lại hàng cho người bán phải xuất hóa đơn

Công văn 7589/CTTPHCM-TTHT trả lại hàng cho người bán phải xuất hóa đơn

Bản gốc (file pdf) Công văn 7589/CTTPHCM-TTHT ngày 30/06/2022 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời về hóa đơn điện tử khi xuất hóa đơn trả lại hàng người bán:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn