Công văn 7592/CTTPHCM-TTHT về xác định thời điểm giảm thuế khi chiết khấu thương mại

Công văn 7592/CTTPHCM-TTHT về xác định thời điểm giảm thuế khi chiết khấu thương mại

Bản gốc (file pdf) Công văn 7592/CTTPHCM-TTHT ngày 30/06/2022 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời về hóa đơn điện tử về xác định thời điểm giảm thuế khi chiết khấu thương mại:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn