Công văn 7585/CTTPHCM-TTHT hướng dẫn tính và xuất hóa đơn thuế nhà thầu

Công văn 7585/CTTPHCM-TTHT hướng dẫn tính và xuất hóa đơn thuế nhà thầu

Bản gốc (file pdf) Công văn 7585/CTTPHCM-TTHT ngày 30/06/2022 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời về hóa đơn điện tử khi tính và xuất hóa đơn thuế nhà thầu:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn