Công văn 7581/CTTPHCM-TTHT hướng dẫn xuất hóa đơn đối với cửa hàng, siêu thị

Công văn 7581/CTTPHCM-TTHT hướng dẫn xuất hóa đơn đối với cửa hàng, siêu thị

Bản gốc (file pdf) Công văn 7581/CTTPHCM-TTHT ngày 30/06/2022 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời về hóa đơn điện tử đối với cửa hàng, siêu thị:
Previous
Next Post »

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.