Công văn 7579/CTTPHCM-TTHT dịch vụ tiêu dùng ngoài Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%

Công văn 7579/CTTPHCM-TTHT dịch vụ tiêu dùng ngoài Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%

Bản gốc (file pdf) Công văn 7579/CTTPHCM-TTHT ngày 30/06/2022 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời về chính sách thuế liên quan đến dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài:
Previous
Next Post »

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.