Cá nhân không kinh doanh thì không được cấp hóa đơn điện tử từng lần phát sinh

Cá nhân không kinh doanh thì không được cấp hóa đơn điện tử từng lần phát sinh

Bản gốc (file pdf) Công văn 50528/CTHN-TTHT ngày 19/10/2022 của Cục thuế TP. Hà Nội trả lời về hóa đơn điện tử và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn