Lệ phí môn bài áp dụng từ năm 2019

Mức lệ phí môn bài mới nhất áp dụng năm 2019-2020.
Ngày 04/10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2016/CP-NĐ quy định mức lệ phí môn bài mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Theo đó, Nghị định 139/2016/CP-NĐ quy định mức thu lệ phí môn bài được căn cứ trên vốn đăng ký của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức kinh doanh và căn cứ trên mức doanh thu hàng năm đối với cá nhân, hộ gia đình có kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Các mức đóng cụ thể:

1. Đối với tổ chức kinh doanh: Mức đóng căn cứ trên vốn đăng ký, cụ thể:

+ Vốn điều lệ/ Vốn đầu tư > 10 tỷ đồng        ➔ Mức thu là 03 triệu đồng/năm

+ Vốn điều lệ/ Vốn đầu tư <= 10 tỷ đồng      ➔ Mức thu là 02 triệu đồng/năm

+ Chi nhánh, VPDD, địa điểm kinh doanh ... ➔ Mức thu là 01 triệu đồng/năm

Tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

2. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh: Mức đóng căn cứ trên mức doanh thu cả năm, cụ thể:

+ Doanh thu > 500 triệu đồng/năm                                           ➔ Mức thu 01 triệu đồng/năm

+ Doanh thu > 300 triệu đồng/năm và <= 500 triệu đồng/năm ➔ Mức thu 0,5 triệu đồng/năm

+ Doanh thu > 100 triệu đồng/năm và <= 300 triệu đồng/năm ➔ Mức thu 0,3 triệu đồng/năm

Xem chi tiết Nghị định 139/2016/CP-NĐ tại đây.

Xem & download Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài tại đây.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn