Mức lệ phí trước bạ áp dụng từ năm 2019

Mức đóng lệ phí trước bạ nhà đất, ô tô, xe máy năm 2019-2020 mới nhất.
Ngày 21/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ đối với một số tài sản được quy định như sau:

1. Nhà, đất mức thu là 0,5%.

2. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao là 2%.

3. Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay mức thu là 1%.

4. Xe máy mức thu là 2%.
...

Nghị định 20/2019/NĐ-CP bổ sung trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành.

Liên quan đến tài sản là ô tô, Nghị định 20/2019/NĐ-CP quy định ô tô bán tải phải nộp lệ phí trước bạ bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ ô tô con, không còn được ưu đãi như trước.

Nghị định 20/2019/NĐ-CP bổ sung quy định trường hợp cá nhân, tổ chức được miễn lệ phí trước bạ ô tô, xe máy lần đầu nhưng chuyển nhượng cho các cá nhân, tổ chức khác thì tổ chức, cá nhân đăng ký sở hữu phải chịu lệ phí trước bạ theo mức thu lần đầu trên giá trị còn lại của tài sản; Cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng ô tô, xe máy từ thuộc diện tịch thu sẽ phải nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần thứ 2 trở đi.

Xem chi tiết Nghị định 20/2019/NĐ-CP tại đây.

Về hồ sơ, thủ tục kê khai lệ phí trước bạ, Bộ tài chính đã ban hành Quyết định 391/QĐ-BTC (20/03/2019) thông qua 3 thủ tục hành chính liên quan đến lệ phí trước bạ, gồm: Thủ tục khai lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất; Thủ tục khai lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam; và Thủ tục khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.

Xem chi tiết Quyết định 391/QĐ-BTC tại đây.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn