Nghị Định 57/2019/NĐ-CP thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022

File excel Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022 Nghị Định 57/2019/NĐ-CP.
Ngày 26/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2019.

Theo quy định của Hiệp định CPTPP, 6 nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp định có quyền thông báo với các nước phê chuẩn sau về thời điểm bắt đầu lộ trình cắt giảm thuế. Trên cơ sở quy định đó, 5 nước gồm Australia, Canada, NewZeland, Nhật Bản, Singapore  thông báo áp dụng mức cắt giảm thuế lần thứ hai cho Việt Nam từ ngày 14/01/2019. Đối với 5 nước này, Việt Nam cũng áp dụng mức cắt giảm thuế lần thứ hai từ ngày 14/01/2019. Riêng với Mexico do có thông báo áp dụng mức cắt giảm thuế lần thứ nhất cho Việt Nam từ ngày 14/01/2019, nên Việt Nam cũng áp dụng mức cắt giảm thuế lần thứ nhất từ ngày 14/01/2019.

Về thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP, Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi gồm 519 dòng thuế; các mặt hàng không thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi này sẽ áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi 0% khi xuất khẩu sang lãnh thổ các nước thành viên mà Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực. Để được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, hàng hóa xuất khẩu phải có chứng từ vận tải và tờ khai nhập khẩu thể hiện đích đến thuộc lãnh thổ các nước thành viên mà Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực.
...

Nghị định 57/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngay khi Thủ tướng ký ban hành, tức ngày 26/06/2019 nhưng có hiệu lực cùng thời điểm ký Hiệp định CPTPP (14/01/2019). Do vậy, các tờ khai hải quan hàng xuất nhập khẩu đăng ký từ ngày 14/01/2019 đến trước ngày Nghị định 57/2019/NĐ-CP ký ban hành, nếu đáp ứng đủ các điều kiện và đã nộp thuế theo mức cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa.

Xem chi tiết & Download Biểu thuế XNK ưu đãi (FILE EXCEL) cập nhật theo Nghị định 57/2019/NĐ-CP tại đây.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn