Quyết định 1129/QĐ-TCT ban hành Quy trình quản lý nợ thuế

Bản gốc (file pdf) Quyết định 1129/QĐ-TCT ngày 20/07/2022- về việc ban hành Quy trình quản lý nợ của Tổng cục thuế:
Quyết định 1129/QĐ-TCT ban hành Quy trình quản lý nợ thuế

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn