Quyết định 1900/QĐ-BTC Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ tài chính

Bản gốc (file pdf) Quyết định 1900/QĐ-BTC ngày 15/09/2022- Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ tài chính phục vụ kết nối, chia sẽ dữ liệu với các bộ, nhành, địa phương ban hành kèm Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/02/2022:
Quyết định 1900/QĐ-BTC  Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ tài chính

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn